สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

THAI FURNITURE ASSOCIATION

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่ใช้วัตถุดิบไม้เนื้อแข็ง ไม้ยางพารา ไม้อัด ไม้พาร์ทิเคิล ไม้เอ็ม.ดี.เอฟ. หนัง โลหะ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ และซัพพลายชิ้นส่วนประกอบและวัตถุดิบ
มุ่งเน้นรักษาความแข็งแกร่งของตลาดด้าน Solid and Panel Furniture
มุ่งเน้นให้ตลาดผู้ซื้อเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลก (Consistency and Reliability)
มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะด้าน คือ Contract Business ด้วยการชูกลยุทธ์ระดับธุรกิจ มุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง Focus-Differentiation
มุ่มเน้นให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อ (Branding) และการออกแบบ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีระบบ โลจิสติกส์ ที่มีประสิทธภาพเพื่อรองรับกับการเป็นเครือข่าย การจัดจำหน่าย (Distribution Network)

ข่าวประชาสัมพันธ์

line_oa_chat_210827_162432
line_oa_chat_210827_162750
November 14, 2019

STYLE Bangkok Fair 2020 is rescheduled to 10-14 March 2021

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างคะApplication Form STYLE 2020 (Thai)  Bangkok, 15 June 2020 – In response to the World Health Organization (WHO)’s announcement that COVID-19 is now a global pandemic […]
September 26, 2019

TFA Furniture Paradise Park (ฟรีค่าเช่าพื้นที่ 2 ปี)

สมาคมฯ ร่วมมือกับ บริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สร้างศูนย์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสกระตุ้นยอดขายให้กับสมาชิก หากท่านสนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ ที่ คุณทัศนีย์ (อี๊ด), คุณอารียา(เบียร์) ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 973 3411-2 , 081 889 4634 […]
September 16, 2019

ภาพบรรยากาศกิจกกรรม สมาคมได้จัดกิจกกรมอบรมหลักสูตรนักสร้างสุขระดับพื้นฐาน ภายใต้โครงการ “พัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย” เมื่อวันที่ 13 -14 กันยายน 2562 ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

1. Mr. Jirawat Tangkijngamwong(ตัดรูป)

สารนายกสมาคม

ปีนี้ เป็นปีที่ทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยตกอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ New Normals เป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย แต่ไม่มีใครรู้ว่าจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างไร ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย ถือว่าตกอยู่ในสภาวะที่ลำบาก หลายบริษัทที่มีความพร้อมสามารถดำรงอยู่ได้ โดยไม่จำเป็นต้องลดขนาดหรือปิดกิจการ โดยพยายามรักษาสถานภาพการจ้างงานไม่ให้กระทบกับผู้ใช้แรงงาน ซึ่งผู้ถือว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย และเป็นรากฐานสำคัญของประเทศ สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทยมีความตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้เป็นอย่างดี จึงได้พยายามหาวิธีการในการช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับสมาชิกของสมาคมฯ

บทความน่าสนใจ

November 22, 2018

ขอเชิญลงโฆษณาหนังสือ Directory 2019 – 2020

ขอเชิญลงโฆษณาหนังสือ Directory 2019 – 2020   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี่ ใบแสดงความจำนง Directory 2019-2020 ตัวอย่าง ขอภาพสินค้า
November 21, 2018

เปิดรับสมัครแล้วคร่า STYLE BANGKOK 17 – 21 April 2019

STYLE BANGKOK April 2019 ระยะเวลาในการจัดงาน : วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 – วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2562 – วันเจรจาธุรกิจ : วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 – วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 (10.00 […]
September 27, 2018

STYLE : 17-19 OCTOBER 2018

STYLE OCTOBER BANGKOK 2018

UPCOMING EVENTS

logo-TFA-New-01
ตัวเลขส่งออก
โซฟา