สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

THAI FURNITURE ASSOCIATION

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย เกิดจากการรวมตัวของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องเรือนที่ใช้วัตถุดิบไม้เนื้อแข็ง ไม้ยางพารา ไม้อัด ไม้พาร์ทิเคิล ไม้เอ็ม.ดี.เอฟ. หนัง โลหะ รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เป็นผู้ผลิตเพื่อส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

มุ่งเน้นเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในด้านการเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์ และซัพพลายชิ้นส่วนประกอบและวัตถุดิบ
มุ่งเน้นรักษาความแข็งแกร่งของตลาดด้าน Solid and Panel Furniture
มุ่งเน้นให้ตลาดผู้ซื้อเกิดการรับรู้ถึงคุณภาพที่ได้มาตรฐานโลก (Consistency and Reliability)
มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในตลาดเฉพาะด้าน คือ Contract Business ด้วยการชูกลยุทธ์ระดับธุรกิจ มุ่งเน้นสร้างความแตกต่าง Focus-Differentiation
มุ่มเน้นให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการตระหนักถึงการสร้างตรายี่ห้อ (Branding) และการออกแบบ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีระบบ โลจิสติกส์ ที่มีประสิทธภาพเพื่อรองรับกับการเป็นเครือข่าย การจัดจำหน่าย (Distribution Network)

ข่าวประชาสัมพันธ์

November 7, 2018

ขอเชิญสมาชิกและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสัมนา “ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย”

ทางสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ได้กำหนดจัดงานสัมมนา ในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 – 16.15 น. ณ โรมแรม S31  ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสมาคมฯ และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน รับฟังข้อมูลใหม่ๆ ที่ทันสมัย มาช่วยเพิ่มศักยภาพและพัฒนาธุรกิจ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างสรรค์และออกแบบ “ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย  ผู้ที่สนใจกรุณาส่งแบบตอบรับเพื่อสำรองที่นั่งได้ที่ทาง E-mail […]
October 11, 2018

ขอเชิญสมาชิกร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ‘เฟอร์นิเจอร์ไทยในยุค 4.0 With DITP’

ขอเชิญสมาชิกร่วมฟังเสวนาหัวข้อ ‘เฟอร์นิเจอร์ไทยในยุค 4.0 With DITP’ ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 – 13.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคาร ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ : เบอร์โทร : 081-889-4634 (คุณอี๊ด) ID […]
September 27, 2018

STYLE : 17-19 OCTOBER 2018

STYLE OCTOBER BANGKOK 2018

บทความน่าสนใจ

September 27, 2018

STYLE : 17-19 OCTOBER 2018

STYLE OCTOBER BANGKOK 2018
June 5, 2018

เปิดรับสมัครแล้วคร่า “STYLE เดือนตุลาคม 61”

🎉🎉 เริ่มสมัครและจองบูทได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และชำระเงินภายในวันที่ 29 มิถุนายน 61 รับส่วนลดทันที 20%!!!🎉🎉 ค่าเช่าพื้นที่งานแสดงสินค้า – ( คูหาที่ 1 – 5 ) บูทล่ะ 20,000 บาท (ยังไม่หักส่วน) – ( คูหาที่ 6 เป็นต้นไป ) บูทล่ะ 16,000 […]
June 5, 2018

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ สมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ ตามรายละเอียดดังนี้ เดิม ชื่อภาษาไทย “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย” ชื่อภาษา “Thai Furniture Industries Association” เป็น ชื่อภาษาไทย “สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย” ชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่า “Thai Furniture […]

UPCOMING EVENTS

logo-TFA-New-01
ตัวเลขส่งออก
โซฟา