แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ พัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ พัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”

📣📣 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เปิดตัวโครงการ พัฒนาสร้างเสริมเติมสุข สู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”

 

👉 ขอเชิญสมาชิกร่วมฟังสัมนา Happy workplace วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สร้างการรับรู้แนวคิดการเป็นองค์กรสุขภาวะ  ผลักดันให้องค์กรหรือผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม

📅 วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
⏰ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ห้องเรนโบว์ฮอลล์ ชั้น 17 โรงแรมใบหยก สกาย ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

📌📌 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Google Form ตามลิงค์ด้านล่างนี้คะ 👇👇