TFA Furniture Paradise Park (ฟรีค่าเช่าพื้นที่ 2 ปี)

TFA Furniture Paradise Park (ฟรีค่าเช่าพื้นที่ 2 ปี)


สมาคมฯ ร่วมมือกับ บริษัท เอ็ม บี เค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สร้างศูนย์จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสกระตุ้นยอดขายให้กับสมาชิก
หากท่านสนใจแจ้งความประสงค์มาที่สมาคมฯ ที่ คุณทัศนีย์ (อี๊ด), คุณอารียา(เบียร์)
ที่เบอร์โทรศัพท์ 02 973 3411-2 , 081 889 4634
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563