ข่าวประชาสัมพันธ์

January 19, 2017

ประชาสัมพันธ์

TFA News ฉบับที่ # 19 เชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ “เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ศูนย์การประชุม แอแพค เมืองทองธานี สามารถดาวนฺ์โหลดกำหนดการ และ ใบตอบรับ สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย*กรุณาส่งใบตอบรับภายในพฤหัสบดีที่ […]
January 19, 2017

TFA News ฉบับ#18

TFA News ฉบับที่ # 18 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ JETRO เชิญผู้ผลิตโซฟาหนัง/ผ้า ผู้ผลิตเก้าอี้นั่งสำหรับโต๊ะอาหารทำด้วยไม้สักและผู้ผลิตเตียงไม้สัก สมัครฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟสไตล์ โทร : 02 507 8409, 8245, 8397  โทรสาร : 02 547 […]
January 19, 2017

เชิญร่วมฟังการบรรยายโดย 2 นักออกแบบชื่อดังผู้เชี่ยวชาญการใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ

สมาคมผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกันและกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย 2 นักออกแบบชื่อดัง ผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น ณ BALLROOM AND RECEPTION HALL ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ PATRICK FONG