ข่าวประชาสัมพันธ์

June 5, 2018

ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ

เรื่อง ขอแจ้งการเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ สมาคมฯ ขอเรียนให้ทราบว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ ตามรายละเอียดดังนี้ เดิม ชื่อภาษาไทย “สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย” ชื่อภาษา “Thai Furniture Industries Association” เป็น ชื่อภาษาไทย “สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย” ชื่อภาษาอังกฤษเขียนว่า “Thai Furniture […]
May 23, 2018

“STYLE” 17-21 ตุลาคม 61 ณ ไบเทค บางนา

พบกับงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุด “STYLE” โดยรวม 3 งานที่ใหญ่ #TIFF Thailand International Furniture Fair งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ #BIG + BIH : Gift and House wear Fair งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน #BIFF & BIL : Fashion and Leather Fair […]
March 9, 2018

“STYLE” 19-23 เมษายน 61 ณ ไบเทค บางนา

พบกับงานแสดงสินค้าที่ใหญ่ที่สุด “STYLE” โดยรวม 3 งานที่ใหญ่  #TIFF : Thailand International Furniture Fair  #BIG + BIH : Fashion and Leather Fair  #BIFF & BIL : Fashion and Leather Fair 
March 9, 2018

STYLE เดือนเมษายน 61

#TIFF Thailand International Furniture Fair งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ #BIG + BIH : Fashion and Leather Fair งานแสดงสินค้าของตกแต่งบ้าน #BIFF & BIL : Fashion and Leather Fair งานแสดงสินค้าแฟชั่น แล้วพบกัน 19-23 เมษายน 61 ณ […]
November 22, 2017

ความสำเร็จของโครงการ Happy Workplace

ความสำเร็จของโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน (Happy Workplace) ภายใต้ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย ได้ดำเนินโครงการโครงการเสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืน มุ่งหวังเพื่อพัฒนาให้องค์กรในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยให้เป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนตามแนวคิดองค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace) เพื่อพัฒนาให้เกิดเครื่อข่ายองค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืนต่อไป     บริษัทสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการใน เฟส 2 สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทัศนีย์, คุณฉัตรปวีณ์ โทรศัพท์ 02 973 3411-2 โทรสาร 02 973 3413 […]
September 20, 2017

STYLE…ASIA’S MOST STYLIST FAIR

พบกับผู้ประกอบการรุ่นใหม่กับไอเดียสร้างสรรค์ ในงาน STYLE…ASIA’S MOST STYLIST FAIR มิติใหม่ของงานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติที่ครบครันที่สุด ครั้งแรกของการรวมงานแสดงสินค้าสุดยิ่งใหญ่ 3 งานไว้ใน 1 เดียว ?BIFF & BIL งานแสดงสินค้าแฟชั่นและเครื่องหนัง ?BIG + BIH งานแสดงสินค้าของขวัญและของใช้ภายในบ้าน ?TIFF งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ — พบกัน 17 -21 […]