คณะผู้บริหาร

นายกสมาคม

คุณกีรติ เสริมประภาศิลป์
บริษัท เอส.พี.เอส. อินเตอร์เทค จำกัด

อุปนายก

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

คุณวิวัฒน์ วิภวภาณิชย์
บริษัท ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

คุณนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม
บริษัท อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

เลขาธิการ

คุณดิษฐพงศ์   ดุลยวิทย์
บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

เหรัญญิก

คุณไมตรี ประเสริฐจัง
บริษัท เอเซีย ไดนามิคส์โกลบอล จำกัด

นายทะเบียน

คุณธัชชัย กัลยกร
บริษัท โรงเลื่อยจักรชัยประดิษฐ์ จำกัด

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณชินเทพ แอ่งขุมทรัพย์
บริษัท อีลิท ดีไซน์ จำกัด

คุณธาราธร สมิทธิภานนท์
บริษัท ซิตี้โฟม จำกัด

14. Mrs. Thanaporn Panpetch

คุณธนภรณ์ พานเพ็ชร
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คุณธีรชัย หล่อวินิจนันท์
บริษัท ฟายน์ไลน์อินดัสทรีส์ จำกัด

คุณปรีชา พิพัทธกุศลสุข
บริษัท แพลนเน็ท มิราเคิล จำกัด

คุณวิโรจน์ บรรเจิดรุ่งขจร
บริษัท เฮ้าแวร์ 2000 จำกัด

คุณสุวโรจน์ ชวนันท์ธนะโภคิน
บริษัท เอ็น.บี. พิลโล่ แม็ทเทรส จำกัด