คณะผู้บริหาร

นายกสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

คุณจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์
บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด

อุปนายก

คุณนันทวี พิทักษ์ธีระธรรม
บริษัท อิมเมจ อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

คุณอัครพงษ์ อัครวิทย์โสภณ
บริษัท ซีพีดี ซอว์มิลล์ จำกัด

คุณวิโรจน์  บรรเจิดรุ่งขจร
บริษัท เฮ้าส์แวร์ 2000 จำกัด

คุณสิทธิวัฒน์ สหวัฒน์
บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

คุณปรีชา พิพัทธกุศลสุข
บริษัท แพลนเน็ท มิราเคิล จำกัด

คุณธีรชัย หล่อวินิจนันท์
บริษัท ฟายน์ไลน์ อินดัสทรี จำกัด

อุปนายก/เหรัญญิก

คุณไมตรี ประเสริฐจัง
บริษัท เอเซีย ไดนามิคส์ โกลบอล จำกัด

อุปนายก/เลขาธิการ

คุณดิษฐพงศ์ ดุลยวิทย์
บริษัท เอสดีพี อินเตอร์เทรด จำกัด

รองเลขาธิการ

คุณฐาณิญา เจนธุระกิจ
บริษัท ฑี ฐาณิญา จำกัด

นายทะเบียน

คุณวชิระ ฤกษ์วราคม
บริษัท ไนซ์ แอนด์ โซลิค เดคคอเรชั่น จำกัด

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

คุณธันยธรณ์ อัญมณีกิตติรัฐ
บริษัท แน็ชเชอรัล เบดดิ้ง 2009 จำกัด

คุณอิสระ (อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค)

คุณอิสระ สาระภี
บริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จำกัด (มหาชน)

คุณพชร วิภวพาณิชย์
บริษัท ฮาวายไทย เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

15 . Mr.Nat Crua-Chottikul

คุณณัฐ เครือโชติกุล บริษัท บีแอนด์บี โซลิเมค จำกัด

คุณวุฒิพงษ์  แพทยานนท์ บริษัท ไทยสยามนคร จำกัด

คุณวิไลวรรณ อยู่ท้วม
บริษัท มหานคร โซฟา จำกัด

คุณจารุวิทย์ แซ่เฉิน
บริษัท สยาม อาร์ต มาร์เบิล จำกัด

19. Mr. Nathas Barornphatarrarit

คุณณธรรศ บวรภัทรฤทธิ์
บริษัท เซเดอร์เร่ จำกัด

XIE SHENGYANG
บริษัท ไทยเมก้าแคบ จำกัด

21. Mr. Bunyarit Rotchanarat

คุณบุญญฤทธิ์ โรจนรัตน์
บริษัท โปรเทโก้ อินเตอเนชั่นแนล จำกัด