ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

TFA News ฉบับที่ # 19 เชิญเข้าร่วมสัมมนา โครงการ “เสริมสร้างการเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย”  จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ศูนย์การประชุม แอแพค เมืองทองธานี สามารถดาวนฺ์โหลดกำหนดการ และ ใบตอบรับ
สัมมนาฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย*กรุณาส่งใบตอบรับภายในพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2558*
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย
โทรศัพท์ : 02 973 3411-2 โทรสาร : 02 973 3413 Email : thaifurniture.tfa@gmail.com