สมาพันธ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งเกาหลี (KFFIC) เข้าเยี่ยมชมสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

สมาพันธ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งเกาหลี (KFFIC) เข้าเยี่ยมชมสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566
สมาพันธ์อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งเกาหลี (KFFIC) เข้าเยี่ยมชมสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย ณ ที่ทำการสมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย หลักสี่ กรุงเทพฯ
📌การประชุมการค้าเฟอร์นิเจอร์ไทย-เกาหลี 2023 📌
📆วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 โรงแรมสวิสโซเทล บีเคเค
⏩สินค้า : Office & Kids Fur Sofa & Table