เชิญร่วมฟังการบรรยายโดย 2 นักออกแบบชื่อดังผู้เชี่ยวชาญการใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ

เชิญร่วมฟังการบรรยายโดย 2 นักออกแบบชื่อดังผู้เชี่ยวชาญการใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ

สมาคมผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกันและกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา เชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โดย 2 นักออกแบบชื่อดัง ผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการออกแบบ วันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 10.00-12.00 น ณ BALLROOM AND RECEPTION HALL ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ PATRICK FONG