สัมนาไม้เนื้ออ่อนของสหรัฐอเมริกา

สัมนาไม้เนื้ออ่อนของสหรัฐอเมริกา


สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย สมาคมธุรกิจไม้ และสภาส่งออกไม้เนื้ออ่อน ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้ประกอบการนำเข้าไม้เนื้ออ่อนของสหรัฐฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับพันธ์ุไม้และการใช้งานต่างๆ

สัมนาในวันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้องประชุม สมาคมธุรกิจไม้ Thai Timber Association

13/47 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260

กำหนดการดังรายละเอียดไฟล์ภาพด้านล่าง