ประกาศกระทรวงพาณิชย์

ประกาศกระทรวงพาณิชย์

เรื่อง กำหนดให้ไม้พะยูงเป็นสินค้าที่ต้องห้าม ให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และไม้ล้อมบางชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาต และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้และถ่านไม้เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง ในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2566 และ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ไม้ท่อน ไม้แปรรูป และให้สิ่งประดิษฐ์ของไม้ เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องมีหนังสือรับรองในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2566

สมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ ด้านล่างนี้
https://shorturl.at/cktO7

          สมาคมฯ ได้แนบไฟล์ขั้นตอนการขอหนังสือจากกรมป่าไม้ รับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อการค้าหรือการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร เพื่อไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านศุลกากรเพื่อพิจาณาในการส่งออก (รายละเอียดตามลิงค์แนบด้านล่างคะ) 

  1. ขั้นตอน + เอกสารแนบ กรมป่าไม้(TFA.)
  2. แนบท้ายประกาศ

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-528-7500-29, โทรสาร 02-547-4791-2
ติดต่อสอบถาม : dft1385@moc.go.th