เสวนาเจาะตลาดอินเดีย Opportunities & Challenges of Incredible India

เสวนาเจาะตลาดอินเดีย Opportunities & Challenges of Incredible India

ด้วยสำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 กำหนดจัดกิจกรรมเสวนาเจาะตลาดอินเดีย Opportunities & Challenges of Incredible India
– วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
– เวลา 09.30-12.00 น.
– ณ ห้อง The Great Hall ชั้น 7 โรงแรม Bangkok Marriott Marquis Queen’s Park (สุขุมวิท 22)

สมาชิกที่สนใจเข้ากิจกรรมดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่ง DITP หมดเขตวันที่ 3 สิงหาคม 2560 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ 0 2507 8240