ติดต่อ

สมาคมเฟอร์นิเจอร์ไทย

  • 65/13 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ
    แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 
เบอร์โทร

(662) 973-3411-2

แฟกซ์:

(662) 973-3413