GAAT MARKETING CO., LTD.

GAAT MARKETING CO., LTD.

บริษัท แก็ตมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
Address : 619 Rama II Road, Bangmod Jomthong Bangkok 10150
Tel: (6662) 695 1696
E-mail: vitoon.gaat@gmail.com
Website:  www.gaatflooring.com

Line of Business
» Gngineer wood Flooring. 2, 3 Layeer

Chief Executive

» เป็นตัวแทนนำเข้าไม้ที่ใช้สำหรับปูพื้น สินค้าที่จำหน่ายคือ พื้นไม้เอ็นจิเนียร์แบบปิดผิว,ไม้จริง จำหน่ายในประเทศไทย 100%

Chief Executive
Mr. Vitoon Pongsaicoensathien

Contact Person
Mr. Vitoon Pongsaicoensathien