NORDSON (THAILAND) CO., LTD.

NORDSON (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท นอร์ดสัน (ประเทศไทย) จำกัด
Address : 719 KPN Tower, 24th Floor, Unit C and D, Rama 9 Road, Bangkapi Sub-district, Huaykwang District,
Bangkok 10310
Tel : (662) 030 0042
fax : (662) 318 0025
E-mail : info.thailand@nordson.com 
Website : www.nordsonadhesive.com 

Line of Business
» Adhesive Dispensing Equipment (Hot glue & Cold glue) lnclude Melter, Applicator, hose and nozzle.

» เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เช่น เครื่องยิงกาว, อุปกรณ์ฉีดกาวครบทั้งระบบ ตั้งแต่ หม้อต้มกาว, ปืนฉีดกาวและหัวฉีด

Chief Executive
Mr.Phasit Anukunananchai

Contact Person
Mr.Phasit Anukunananchai