UNITED LIGHTING CO.,LTD.

UNITED LIGHTING CO.,LTD.

บริษัท ยูไนเต็ดไลท์ติ้ง จำกัด
Address : 2519 Lardpraw RD. khlong chaokhun sing wangthonglang
Bangkok 10310
Tel: (662) 539 3408 -9
fax: (662) 933 1202
E-mail: united@lights.in.th
Website: www.facebook.com/unitedlightings  

Line of Business
» Lighting manu facturer, pendant, cielinglamp, wall lamp, and floor lamp.

Chief Executive

» ผลิตและจำหน่ายของตกแต่งประเภท โคมไฟ เช่น โคมไฟแขวน, โคมไฟผนังม โคมไฟตั้งพื้น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต คือ ไม้ยางพารา, พลาสติก, เหล็ก, อลูมิเนียม จำหน่ายในประเทศ 100%

Chief Executive
Mr.busaba oungpanichkul

Contact Person
Mr.busaba oungpanichkul