TFA News ฉบับ#18

TFA News ฉบับ#18

TFA News ฉบับที่ # 18 เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ JETRO เชิญผู้ผลิตโซฟาหนัง/ผ้า ผู้ผลิตเก้าอี้นั่งสำหรับโต๊ะอาหารทำด้วยไม้สักและผู้ผลิตเตียงไม้สัก สมัครฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักพัฒนาการค้าและธุรกิจไลฟสไตล์ โทร : 02 507 8409, 8245, 8397  โทรสาร : 02 547 4281 Email : ewchannel.ditp@gmail.com  ดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรายละเอียดโครงการ