ข่าวประชาสัมพันธ์

August 18, 2017

TFA News ฉบับที่ 8/2560 Business Matching

ขอเชิญท่านสมาชิกสมัครเข้าร่วม Business Matching ณ กรุงพนมเปญ สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา และกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  เดินทางระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2560 ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 10,000 บาท รับสมัครกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ จำนวน 20 บริษัท   พร้อมกันนี้กรมฯ ให้การสนับสนุนและไม่สนับสนุนค่าใช้จ่าย ตามรายละเอียดดังนี้ กรมฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย อาทิ กรมฯ ไม่ สนับสนุนค่าใช้จ่าย ดังนี้   1. ค่าจ้างล่าม  1. ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน           […]